Dokumentation för API-funktioner
Express Connect är ett programmeringsgränssnitt, som möjliggör samverkan med Mäklarsystemet. För att få åtkomst till Vitec Express behöver du först registrera dig i Connect portalen. Efter registrering kontakta oss på Vitec för att få åtkomst till Connect, Klicka här. Nedan listas samtliga API-funktioner i Express Connect. Varje funktion länkar till undersidor med mer detaljerad information.
För en teknisk beskrivning av Express Connect, läs dokumentet Connect - Teknisk beskrivning.pdf
Portal För att hantera nycklar för åtkomst till Connect så öppnar ni upp Connect portalen och loggar in.
Open API Specification

Vi stödjer Open API Specification (Också känd som swagger). Open API Specification är ett standardsätt att dokumentera API på. Det finns verktyg som läser denna dokumentation och genererar klient API.

Ni hittar Connect Open API Specification/swagger v1 här (/swagger/docs/v1).

Vi har testat kodgeneratorn https://github.com/swagger-api/swagger-codegen för c# och php.

Prenumerationer/Notifikationer Express Connect Prenumerationer/Notifikationer är ett system där Vitec anropar en URL hos er när informationen har förändrats på det ni hämtar. För att läsa mer och se exempel över anropen, klicka här.
Tjänster För er som är tjänsteleverantörer så kan ni integrera era tjänster med Vitec Express. Läs mer här.
KategoriBeskrivning
Annonsering på hemsida Bostadsbeskrivningar och listor över bostäder
CRM Bostäder CRM med inriktning bostäder
CRM Kontakter CRM med inriktning kontakter
CRM Leads CRM med inriktning leads
Annonsering på marknadsplatser Marknadsplatser som ska presentera flera mäklares bostäder på sin marknadsplats
Beslutsstöd Applikationer för beslutsstöd (T ex försäljningsrapporter)
Tjänster Tjänster mot Vitec Express
Externt beslutsstöd Metoder för externa beslutsstöd
Rapporter Rapporter som kan användas för CRM, externa beslutsstöd mm
Autentisering Metoder för autentisering
CRM